FÕOLDAL SZOLGÁLTATÁS PROGRAMOK GALÉRIA ELÉRHETÕSÉG
A Rátkai Márton Klubról
Néhány szó Rátkai Mártonról, a névadóról
"(Bp. 1881. nov.18. - Bp. 1951. szept.18.): színész. A Színészakadémiát 1903-ban végezte el. Pályáját a Magyar Színházban kezdte, de csakhamar Miskolcra szerzõdött. 1941-tõl származása miatt nem kapott szerzõdést. 1945-tõl 1951-ig a Nemzeti Színház mûvésze. 1945-ben a Vidám Varieté, 1945-46-ban a Mûvész, 1946-ban a Béke, a Belvárosi és a Vígszínház is vendégszereplésre hívta. Kitûnõ tánctudásával, akrobatikus mozgásával, karikírozó és jellemábrázoló képességével ideális táncoskomikus lett, de prózai mûvek jellemszerepeiben is érvényesült tehetsége. 1945 után több klasszikus mû komikus és tragikomikus szerepében volt sikere. 1949-ben Kossuth díjat, 1950-ben érdemes, 1951-ben kiváló mûvész kitüntetést kapott." (Magyar Színházmûvészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó 1994). A Színész Szakszervezet elsõ elnöke volt. Tõle származott az a gondolat, hogy a mûvészeti szakszervezetek szövetségbe tömörüljenek.

A klub rövid története
I. szakasz: 1955-1972
A Rátkai Márton Klubot a Mûvészeti Dolgozók Szakszervezete hozta létre 1955-ben. December 3-án, egy csütörtöki napon nyílt meg, ezért csütörtöki napokon, a hagyományhoz ragaszkodva, mindig van valamilyen rendezvény. Az intézmény kezdetben színészklubként funkcionált.
II. szakasz: 1972-1985
A hetvenes-nyolcvanas években az intézmény a Mikroszkóp Színpad mai épületében, a Nagymezõ utcában mûködött, munkás-mûvész klubként. 1972-ben párthatározat született a "Közmûvelõdésrõl", ennek határozatai nyomán alakult ki az új profil. A cél az volt, hogy a munkások és mûvészek közelebb kerüljenek egymáshoz. Szerveztek klubestet brigádoknak, mûsorral, vacsorával, táncesttel, de különleges, akkoriban mindenképpen újnak számító rendezvények is születtek és egy érdekes pedagógiai kísérletre is sor került, melynek keretében háromszor 3 évig kultúrtörténeti mûsorokat tartottak szakmunkástanulóknak. A Fiatal Mûvészek Bemutató Fóruma minden hónapban helyet biztosított a különbözõ mûvészeti fõiskolák hallgatóinak a bemutatkozáshoz, ismerkedéshez. Találkozók, kiállítások, önálló estek, koncertek szervezõdtek. Filmvetítéseket szerveztek, itt volt az országban elõször video-disco. A klubnak ekkoriban 5-6000 saját látogatója volt, a Mikroszkóp Színpaddal közös vendégeken kívül. Elõadást általában hetente kétszer, kedden és csütörtökön szerveztek.
III. szakasz: 1985-1989
1985-ben, a klub megkérdezése nélkül, eladták helyiségeiket a Mikroszkóp Színpadnak, ekkor költözött az intézmény mai helyére, a Városligeti fasori épületbe.
Az elsõ pár év az útkeresés idõszaka volt az új helyen. Elõször a klub még havonta egyszer visszament a Mikroszkóp Színpadra de új programokkal is próbálkozott: videoklubot hozott létre, mely akkoriban újdonságnak számított, mely 1988-ig jól üzemelt. 1989-ben lehetõség nyílt arra, hogy a klub egyesületi formában mûködjön tovább. 1990. február 1-tõl be is jegyezte a Fõvárosi Bíróság.


IV. szakasz: 1990. február 1.-től
A klub rendezvényein a személyesség került előtérbe. Igazi célcsoport az a közönség lett, akinek tagjai szeretik a kultúrát, megszokták, igényelnék is, de már, vagy még nem tudnak rá költeni. A rendezvények tagsági kártyával, illetve napijeggyel látogathatók. Az éves tagdíj 5000 Ft, a napijegy 500 Ft. A klub "politikamentes övezet, csak művészeti funkciókat lát el.

A klub szervezeti felépítése.

A Rátkai Márton klub 1990. február 1.-től egyesület formájában, 2001-től közhasznú egyesületként működik. Öt szakmai szakszervezet tagja az egyesületnek, a választmány művészekből áll. Első elnökük Szép Ilona volt, majd Moldován Stefánia, jelenleg dr. Rásonyi Leila látja el ezt a tisztséget. A klubnak bárki tagja lehet, aki elfogadja céljait és fizeti a tagdíjat.

A klub tevékenysége

A klub műsorait minden héten keddtől-péntekig látogathatják az érdeklődők. Kivétel a nyári időszak, amikor szünet van. Erre az időszakra nem sikerült igazán népszerű programokat összehozni, pedig régebben volt ilyen kísérlet. A nyitva tartás időszakát viszont annál tartalmasabban igyekszünk megszervezni! Minden napnak arculata van.

Hónap első keddje mindig valamilyen kiállítás nyitónapja. Az eseményt általában zenével, koncerttel, esetleg irodalmi esttel színesítjük. Minden hónap harmadik keddjén St. Martin klub van, és az utolsó csütörtökön az Orvosmuzsikusok koncertjeit rendezzük. A többi napon is van zene, a legkülönbözőbb műfajok és előadók számára. Az előbb bemutatott "tartópillérek" mellett más érdekes rendezvények is vannak a klubban. A komolyzenei programok során a XXI. század fiatal zeneszerzőit, zeneművészeit ismerheti meg a közönség. Lehetőséget biztosítunk a zeneiskolák számára a bemutatkozásra. Színházi előadást évente 2-3 alkalommal fogadunk, kis létszámú közönséggel, kevés szereplőt igénylő darabokkal. A filmművészetet az évenkénti 2,3 vetítés képviseli. A könyvbemutatók, és irodalmi estek már hagyományos műsorai a klubnak. Fő profilunk ugyan a művészeti ismeretterjesztés. A klubot látogató közönség döntő többsége diplomás, szellemi foglalkozású. Legtöbben a VI., VII., VIII. kerületből jönnek, de vidékről, Pest, Zala megyékből, Balatonfüredről és Hévízről is akad vendég.